Motorové vozidlá sú dokonalým miestom pre šírenie nákazy korona vírusom.

Korona vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje ochorenie označované ako COVID-19 prežije na rôznych povrchoch v závislosti od teploty od 5 hodín až do 7 dní.

Vedecké inštitúcie odporúčajú dôsledne dbať na hygienu okolitého prostredia čistenie dotykových povrchov, sedadiel v aute, kľučiek, gombíkov a prakticky úplne každého povrchu s ktorým môžeme prísť do kontaktu a obmedziť nosenie náramkov a iných predmetov na rukách. Takéto povrchy kvalitne vydezinfikovať, aby boli úplne sterilné je prakticky nemožné bez použitia napríklad dezinfekcie ozónom. Keďže vírus sa môže nachádzať aj na nedostupných častiach auta ako je napríklad ventilačný systém. Využitím generátora ozónu usmrtíme vírus, nech sa v aute nachádza kdekoľvek. Ozón je natoľko nestabilný, že prenikne do hĺbky každého povrchu.

Týmto apelujeme na využitie našej ponuky dezinfekcie auta mimoriadne výkonným generátorom ozónu a v snahe prispieť k zlepšeniu situácie na Slovensku počas pandémie COVID-19 vozidlá polície a sanitky RZP vydezinfikujeme v rámci našich možností a časového priestoru zdarma. Objednať sa môžete telefonicky 0948526054, e-mailom tepovanieautbratislava@gmail.com, alebo využitím online objednávky.

Korona vírus dezinfekcia

SARS-CoV-2

Takto vyzerá vírus koronavírus SARS-CoV-2

Call Now Button